menu

PROJECT

Tegenwoordig gaat de hedendaagse toerist op zoek naar een totaalbeleving tijdens zijn bezoek aan de kust of in de Ardennen: ze willen uitzonderlijke activiteiten en unieke ervaringen beleven. Toerististische ondernemers missen vaak geld, tijd of kennis om in te spelen op deze nieuwe trend.

Doel

Daarom werken vier projectpartners uit de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen samen om de specifieke kenmerken van de Frans-Belgische kust en Belgisch Luxemburg te valoriseren. Enerzijds is de doelstelling van het project om innovatieve, toeristische producten en diensten samen met toeristische ondernemers en anderzijds om opleidingen te organiseren rond gastronomie, interieurinrichtinge en e-marketing. Hierdoor zullen toeristische ondernemers beter kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de huidige bezoekers. 
 

 

Verwachtingen hedendaagse bezoeker

Het Europese project Tendances heeft als doelstelling inzicht te krijgen in de verwachtingen van de hedendaagse bezoeker tijdens zijn bezoek aan de Frans-Belgische kust of Belgisch Luxemburg. Aan de hand van focusgroepen en een trendanalyse brengen de projectpartners deze verwachtingen in kaart. Op basis hiervan zullen de projectpartners samen met de toeristische ondernemers vernieuwende toeristische producten ontwikkelen.

 

Innovatieve opleidingen

Tendances voorziet opleidingen voor ondernemers rond vier thema’s:

Inrichting van het interieur

Interieurcoaches begeleiden toeristische ondernemers om innovatieve inrichting te ontwikkelen. Zo blijven de toeristische ondernemers binnen de drie regio’s concurrentieel met andere bestemmingen.

Begeleiding in hun e-marketingaanpak

Opleidingen worden voorzien rond e-marketing om de online zichtbaarheid van ondernemers te verhogen. Zo kunnen de toeristische ondernemer op een hedendaagse manier communiceren naar de bezoekers.